Jump to content

Osvědčení

Pracovník grafického studia:

 • zásady grafické tvorby
 • tvořit www stránky, navrhovat statické i dynamické www stránky
 • pracovat s textovým editorem Word, se základními kreslícími nástroji, s tabulkovým procesorem Excel
 • provádět jednoduché grafické návrhy prezentačních materiálů
 • specifikovat požadavky na počítačovou sestavu pro grafické práce
 • nastavit základní parametry softwarového vybavení
 • rozpoznat jednotlivé grafické formáty a grafické nástroje Windows
 • ovládat základní kreslící nástroje export či import formátů
 • vytvářet vlastní šablony dokumentů
 • vytvářet grafy v prostředí tabulkového procesoru Excel
 • kreslit jednoduché grafické tvary a křivky
 • pracovat s vrstvami objektů, s objekty včetně jejich barevných atributů
 • tvořit tiskové sestavy a archivovat data
 • tvořit alba a archivy obrázků a fotografií
 • tvořit náhledové tisky – indexy
 • nastavení parametrů webového prohlížeče, využívat hypertextové odkazy
 • nastavovat a upravovat soubory dat a grafické prvky www stránek
 • využívat možností prezentace na webu

Osvědčení o odborné způsobilosti podle §6 vyhl. 50/1978 Sb. (1993)

§6 pracovník pro samostatnou činnost, jedná se o pracovníky znalé s vyšší kvalifikací, kteří:

 • splňují požadavky na pracovníky dle §5
 • mají alespoň nejkratší možnou praxi ( do 1000V -1 rok )
 • prokázali zkouškou znalosti pro samostatnou činnost
 • zkoušku je povinna zajistit organizace , přezkoušení pak nejméně jednou za tři roky
 • zkoušení provádí organizací pověření tříčlenná zkušební komise, jeden člen musí mít 
 • kvalifikaci dle §7-9
 • zápis o zkoušce podepsaný členy zkušební komise