Jump to content

Opravy - zkušenosti

V současné době už nejsem schopný provádět žádné opravy na zakázku.
Zde jsou například mé zkušenosti z opravy dvou vadných monitorů, které jsem dostal.


OSVČ - opravy elektronických zařízení (2002-2003)

Mechanik elektronických zařízení v TESLA Strašnice (1985-1993)


Příklad:

PC monitor BENQ Q7C3

Zjištěné závady: 

  • vadné elektrolytické kondenzátory v impulsním zdroji
  • vadné zářivky a přerušující konektor
  • vadné koncové tranzistory ve zdrojích VN a v regulátoru napájení

Obvod proudové zpětné vazby je navržen tak, že pokud po startu teče starší zářivkou malý proud, zdroj je buzen na maximum. Tím se začnou  zahřívat koncové tranzistory, které jsou bez chladičů a kvůli velkým napěťovým impulzům, překračujícím mezní závěrné napětí na kolektorech, nastane po chvíli jejich průraz. Zničí se nejen tyto tranzistory, ale i další v hlavním zdroji. Závadu jsem vyřešil úpravou zpětné vazby a připájením přívodů zářivek přímo do desky bez konektorů. Změna je zakreslena červeně pouze v jednom zdroji, je třeba ji udělat u obou zdrojů.

PC monitor DELL

U tohoto monitoru byly vadné elyty ve zdroji. Trochu složitější bylo se k nim dostat.
Viz obrázky vpravo.